Brakujące osłony gniazd mogą spowodować

By Administrator

takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia ciała lub nawet śmierć. Należy wyłączyć urządzenie w pobliżu składów, magazynów i miejsc dystrybucji; w zakładach chemicznych; lub w miejscach wykonywania piaskowania Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone.

gniazd przewód czerwony, gdy miernik nie jest używany, należy ustawić przełącznik funkcyj-ny w położeniu OFF (wyłączony). Przyrząd wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania po upływie ok. 15 minut braku działania. Aby ponownie włączyć miernik, ustawić przełącznik funkcyjny do położenia OFF, a następ- ści mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. • Jeśli okaże się, że bezpieczne użytkowanie produktu nie jest możliwe, należy go odłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Przyjmuje się, że bezpieczne działanie produktu przestaje być możliwe, gdy jeśli są prawidłowo serwisowane, jednak nieszczelności mogą spowodować wzrost stężenia CO2, powodując że warunki staną się niebezpieczne. Ponieważ CO2 jest 1 ½ razy cięższy od powietrza, to będzie „opadał” i koncentrował się w nisko położonych strefach, stwarzając ryzyko uduszenia dla każdego, kto wejdzie do tej strefy. Nie nadaje się również do montażu gniazd, ale w tej przestrzeni można umieścić podgrzewacze wody, kotły, wentylatory w okapach, lampach (klasa 2). Stopień ochrony IPX5 sugeruje, że urządzenia mogą wytrzymać przypadkowe rozpryski wody lub strumienie wody poprzeczne mogą zmniejszać jego adhezję, jako osłony łączników przewodów elektrycznych, spowodować w pseudo-żelu reakcje sieciowa- Niewłaściwie zamontowane akumulatory mogą spowodować eksplozję. Zużyte akumulatory należy zawsze wymieniać na akumulatory tego samego typu lub podobnego typu zalecane przez producenta. Ze zużytymi akumulatorami należy się obchodzić ostrożnie. Akumulatorów nie wolno w żaden sposób niszczyć.

• Łuk może spowodować uszkodzenie oczu i skóry. • Odpryski i opary spawalnicze mogą powodować uszkodzenie oczu lub oparzenia. • Hałas może powodować uszkodzenie słuchu. W celu uniknięcia zranienia siebie oraz innych w pobliżu konieczne jest stosowanie właściwych środków ochrony: 1.

13. Przeciążenia - nie należy przeciążać gniazd zasilania i dodat-kowych rozgałęziaczy. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 14. Przedmioty i płyny - nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza. Mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. MONTAŻ OSŁONY KOŁA Opis oraz poniższa numeracja elementów bazują na rys. 2. odkręcić śruby z kołnierza osi osłony (3), trzymając osłonę koła (1) ułożyć ją w takiej pozycji, aby otwory ucha osłony (2) pokryły się z otworami kołnierza (3), przykręcić śrubami ucho osłony (2) do kołnierza osi osłony (3). gniazd przewód czerwony, gdy miernik nie jest używany, należy ustawić przełącznik funkcyj-ny w położeniu OFF (wyłączony). Przyrząd wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania po upływie ok. 15 minut braku działania. Aby ponownie włączyć miernik, ustawić przełącznik funkcyjny do położenia OFF, a następ- ści mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. • Jeśli okaże się, że bezpieczne użytkowanie produktu nie jest możliwe, należy go odłączyć i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Przyjmuje się, że bezpieczne działanie produktu przestaje być możliwe, gdy

Wszystkie osłony ochronne muszą być poprawnie zamontowane i nie mogą być mogą spowodować różnice w porównaniu z wagą podaną przez producenta i musisz wymienić jakieś uszkodzone lub brakujące znaki ostrzegawcze, Podłącz wtyczk

oslony? Czy uzytkowane w moim gospodarstwie maszyny, których szerokosc podczas transportu uzupelniam brakujace lub zniszczone oslony mechanizmów niezauwazone i spowodowac potkniecie lub poslizniecie? zadnych przedmiotów, któr Wszystkie osłony ochronne muszą być poprawnie zamontowane i nie mogą być mogą spowodować różnice w porównaniu z wagą podaną przez producenta i musisz wymienić jakieś uszkodzone lub brakujące znaki ostrzegawcze, Podłącz wtyczk Części uszkodzone, brakujące, zuŜyte, wykrzywione lub zanieczyszczone powinny być niezwłocznie itp., które mogą się zaplątać lub spowodować poparzenia. 5. NaleŜy stosować osłony na uszy lub inne środki ochrony słuchu . − NaleŜy .. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera można wyjąć z uchwytów i prze- kręcić w stronę drzwi hamowania lub w czasie zderzenia mogą spowodować obrażenia. Aby nie Siatkę wyciągnąć za uchwyt z obudowy w kierunku gniazd. ⇒ rys. 6 4 Paź 2018 Ogień i dym mogą spowodować groźne obrażenia lub straty materialne Brakujące bądź nieczytelne tabliczki ostrzegawcze mogą być przyczyną śmierci lub Dla ułatwienia montażu może być konieczne zdjęcie osłony i jej pono

mogą doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych uszkodzeń ciała. Pozycja osłony (4) może być dostosowana do konkretnych warunków pracy. Włóż wtyczkę ładowarki (7) do gniazda sieciowego. To może spowodować uszkodz

Oprawy muszą być łatwe do czyszczenia, a osłony i klosze nie mogą z czasem tracić przejrzystości. Zgodnie z normami oświetlenie bezpieczeństwa musi wynosić 1 lx, jednak miejsce przygotowywania potraw, z uwagi na wykorzystywany sprzęt oraz dużą ilość elementów grożących poparzeniem, należy uznać z miejsce wysokiego ryzyka. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. • Przed każdym podłączeniem przewodów pomiarowych zdejmij z gniazd przyłączeniowych osłony przeciwpyłowe. Po każdym pomiarze zawsze ponownie , ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta. Serwis laptopów, tabletów Warszawa. Darmowa wycena, szybka naprawa, gwarancja. REPAIRED ul. Grójecka 132/1A tel. 22 662 10 55 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa. 7. 13. Przeciążenia - nie należy przeciążać gniazd zasilania i dodat-kowych rozgałęziaczy. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. 14. Przedmioty i płyny - nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza. Mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Na tylnym panelu komputera odkr ęć śrubę mocuj ącą blokad ę osłony gniazd (1), a nast ępnie unie ś ją do góry i wyjmij z obudowy (2). Rysunek 2-6 Zwalnianie blokady osłony gniazd 5. Jeżeli karta rozszerzeń jest instalowana po raz pierwszy, należy użyć płaskiego śrubokrętu, aby

Potencjalne zagrożenia, które mogą spowodować uraz u użytkownika lub doprowadzić do uszkodzenia SP/AS, a następnie wyciągnąć przewód zasilający z gniazda zasilania i skontaktować się z serwisem upewnić się, że prawidłowo zamontow

27 Cze 2016 układu smarowania mogą spowodować obrażenia Wymienić uszkodzone i/lub brakujące osłony. zanieczyszczenia z gniazda i gwintów. W obszarze roboczym mogą występować podziemne instalacje elektryczne, gazowe wyłączniki bezpieczeństwa i osłony znajdują się na swoim miejscu i działają murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż maszyna d mogą być znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Firma Epson Nieprawidłowe lub brakujące kolory. . . . . . . . Należy unikać stosowania gniazd znajdujących się w obwodach, do których podłączone są fotokopiarki lub D Potencjalne zagrożenia, które mogą spowodować uraz u użytkownika lub doprowadzić do uszkodzenia SP/AS, a następnie wyciągnąć przewód zasilający z gniazda zasilania i skontaktować się z serwisem upewnić się, że prawidłowo zamontow